Kan jeg få tak i det samme Q10-produktet som det som ble brukt i studien?