Hva er Q-Symbio?

Q-Symbio er en dobbelt-blind, randomisert studie som startet i 2003 under ledelse av Ass. Professor Svend Aage Mortensen (bilde) fra København Universitetssykehus. Studien omfattet 420 pasienter med alvorlig hjertesvikt (NYHA* Klasse III eller IV) fra ni forskjellige land. Deltagerne ble tilfeldig valgt til å få enten myke gelatinkapsler med Q10 som ubiquinon daglig, eller identiske placebokapsler. Deltagerne i de to gruppene ble så fulgt i to år. Målet med studien var å undersøke hvor lang tid det ville ta før deltagerne i de to gruppene opplevde nye tilfeller av hjertesykdom, altså ikke-planlagte sykehusinnleggelser på grunn av hjertesvikt, livstruende hjerteinfarkt, behov for hjertetransplantasjon eller behov for mekanisk assistanse med hjertepumpe.

Den største placebokontrollerte studien
Ved å kalkulere studiens pasient-år, er Q-Symbio den største placebokontrollerte studien i verden per dags dato med coenzym Q10 og hjertesvikt. Studien, og dens banebrytende resultater har vakt betydelig interesse og nysgjerrighet blant leger og forskere i en rekke land, spesielt i USA, der Svend Aage Mortensen har gitt flere presentasjoner. Sannsynligvis vil interessen øke også etter at den blir publisert.

*NYHA-klassifiseringen er et offisielt, globalt rangeringssystem som deler hjertesviktpasienter inn i fire individuelle kategorier avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad.

Participating countries

Deltagerne i forsøket kom fra landene som markert på kartet

Hva er resultatene av forskningen?

Studien viste at pasienter i Q10-gruppen hadde 43% reduksjon i kardiovaskulær død sammenlignet med placebogruppen. 15% av pasientene i Q10-gruppen opplevde alvorlige tilfeller av hjertesykdom kalt MACE, mot 26% av pasientene som fikk placebo. Det tilsvarer 43% relativ risikoreduksjon som er et signifikant resultat. Tilskudd av Q10 viste også signifikant redusert risiko for død uavhengig av årsak med 42%, sammenlignet med placebogruppen. Antall ikke-planlagte sykehusinnleggelser var 8% i Q10-gruppen mot 14% i placebogruppen. Dette utgjør også en signifikant forskjell. Det var dessuten signifikant flere i Q10-gruppen som forbedret seg en eller flere NYHA-klasser enn i gruppen som fikk placebo (58% mot 45%). En pasient i Q10-gruppen gikk fra NYHA IV til NYHA I i løpet av behandlingsperioden. En spesiell bio-markør for hjertesykdom kalt NT-proBNP ble lett forbedret i Q10-gruppen, og deltagerne i Q10-gruppen opplevde færre bivirkninger.

”CoQ10 er den første nye medisinering som øker overlevelse ved kronisk hjertesvikt., og bør gis i tillegg til standard behandling”.

Assos. Prof. Svend Aage Mortensen, Leder av Q-Symbiostudien..