Czym jest Q-Symbio?

Q-symbio to podwójnie ślepe, randomizowane badanie, które rozpoczęło się w 2003 roku pod kierunkiem Profesora dr hab. Svenda Aage Mortensena (zdjęcie) ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kopenhadze. W badaniu wzięło udział 420. pacjentów z ciężką niewydolnością serca (NYHA * Klasa III lub IV) z dziewięciu różnych krajów, którzy zostali losowo wybrani do codziennego przyjmowania zarówno miękkich kapsułek żelatynowych z Q10 jako ubiquinonu lub identyczne wyglądających kapsułek placebo. Uczestnicy dwóch grup, byli następnie obserwowani przez 2 lata. Celem było zbadanie, w przeciągu jakiego czasu uczestnicy badania odczują ponownie problemy z sercem takie jak: nieplanowana hospitalizacja z powodu niewydolności serca, śmiertelnego ataku serca, potrzebie transplantacji serca lub konieczności zastosowania mechanicznej pompy wspomagającej serce (pompa serca).

Największe badanie kontrolowane placebo
W przeliczeniu na ilość pacjentów i długość trwania badania, Q-symbio jest aktualnie największym badaniem kontrolowanym placebo na świecie z zastosowaniem koenzymu Q10 dla niewydolności serca. Badanie i jego przełomowe wyniki również wzbudziło wielkie zainteresowanie i ciekawość wśród lekarzy i naukowców w wielu krajach, a szczególnie w USA, gdzie Svend Aage Mortensen miał kilka wykładów.

*Klasyfikacja NYHA jest oficjalnym stosowanym na całym świecie systemem rankingowym, który dzieli chorych z niewydolnością serca na cztery poszczególne kategorie, w zależności od nasilenia objawów.
 

Jakie są wyniki badania?

Badanie wykazało, że u pacjentów w grupie przyjmującej Q10 zaobserwowano zmniejszenie o 43% zgonów z powodów sercowo-naczyniowych w porównaniu z grupą placebo. Było 15% pacjentów w grupie Q10 u których wystąpiły ciężkie zdarzenia serca, zwane MACE w porównaniu z tym takie zdarzenia wystąpiły u 26% pacjentów otrzymujących placebo, co w nawiązaniu do 43% redukcji zgonów jest znaczącym wynikiem. Suplementacja Q10 również znacząco obniża ryzyko śmierci z wszystkich przyczyn o 42% w porównaniu z grupą placebo. Ilość nieplanowanych hospitalizacji 8% w grupie Q10 wobec 14% w grupie placebo również daje znaczącą różnicę. Ponadto znacznie więcej pacjentów z grupy Q10 osiągnęło lepszy wynik plasując się tym samym w klasyfikacji NYHA o jedną lub więcej klas niżej niż w grupie otrzymującej placebo (58% w porównaniu z 45%). Jeden z pacjentów w grupie Q10 który początkowo znajdował się w klasie IV NYHA osiągnął klasę I NYHA podczas leczenia. Również markery biologiczne chorób serca NT-proBNP uległy nieznacznej poprawie w grupie Q10 i grupa ta doświadczyła mniej skutków ubocznych.

Participating countries

Uczestnicy badania pochodzili z krajów oznaczonych powyżej
 

"Badanie daje powód do poważnego rozważenia uzupełnienia leczenia u pacjentów z niewydolnością serca. Przewiduję, że suplementy Q10 w końcu staną się standardowym leczeniem na całym świecie dla tych pacjentów. "

Główny Lekarz, Dr. Steen Stender, Clinical Biochemistry Department, Gentofte Hospital. JyllandsPosten/2014/10.oct./w odpowiedzi na badanie Q-symbio.

"KoenzymQ10 jest pierwszym lekiem w celu poprawy przeżycia w przewlekłej niewydolności serca, powinien być dodany do standardowej terapii."

Dr hab. Prof. Svend Aage Mortensen, Kierownik badania Q-Symbio.