Q-symbio:

Sensationell behandling av hjärtsjukdom med ubiqinon

43% lägre risk för hjärtrelaterad dödlighet var huvudresultatet i den stora internationella Q-Symbio-studien som publiceras i den ansedda tidskriften Journal of American College of Cardiology (JAAC). Studien ger också starka belägg för att ett dagligt intag av coenzym Q10 nästan halverar risken för allvarliga hjärtproblem (s.k. MACE).
Dessa resultat uppnåddes vid dagligt intag av det väl dokumenterade preparatet Myoqinon Q10 (Bio-Qinon Active Q10) från Pharma Nord. Preparatet innehåller ubiqinon (den oxiderade formen av Q10) i en blandning av olja. Det innehåller INTE den reducerade formen av Q10 (ubiqinol), även känd som QH.

Försök jämföra studiens resultat med resultaten av alla andra behandlingar för hjärtsjukdomar. Då förstår du varför denna specifika studie har väckt så stor uppmärksamhet över hela världen.

Denna webbplats bygger på resultaten från Q-Symbio-studien och ger svar på frågor som rör Q10 och dess många tillämpningar.
 
 

Linus Pauling, Public domain

"Q10 är en av de viktigaste upptäckterna inom näringslära under de senaste decennierna. Q10 återställer hjärtats naturliga vitalitet. Jag tar det varje dag".

Prof. Dr. Linus Pauling, vitaminforskare som fått två Nobelpris.