Finns det någon skillnad
mellan olika Q10-produkter?

Ja, det kan vara stor skillnad mellan olika Q10-produkter med avseende på biotillgänglighet och effekt beroende på vilken råvara som använts och vilken behandling denna råvara har fått.

Q10-råvaran är en är en orange, kristallinisk, fettlöslig substans med låg absorption i kroppen. Absorptionen av obearbetat Q10-pulver är mindre än 1 %. För att absorbera Q10 från tarmen måste man behandla råvaran på ett speciellt sätt, så att varje Q10-molekyl frigörs och kan absorberas från tarmslemhinnan.

Detta problem med låg biotillgänglighet har lösts av företaget Pharma Nord, vars Q10 upplöses i vegetabilisk olja och därfter ges en särskild värmebehandling för att se till att Q10-kristallerna löses helt i enskilda molekyler vid kroppstemperatur för enkel assimilering i tarmen .

Överlägsen absorption vid kroppstemperatur

En av de viktigaste orsakerna till den överlägsna biotillgängligheten hos Myoqinon Q10 är den unika process som används för att lösa upp Q10 i olja. Obearbetat Q10 är i kristallform vilket hindrar absorption.

En sämre preparering liknar mest en blandning av Q10-kristaller och olja, vilket resulterar i en dålig biotillgänglighet hos det aktiva Q10.

Myoqinon Q10 framställs genom en speciell uppvärmningsprocess som omvandlar den molekylära strukturen hos Q10 från grova kristaller till lätta molekyler.

Vid kroppstemperatur upplöses de lätta Q10-molekylerna, varigenom det uppstår en lösning som lätt absorberas av kroppen.

Det behövs en särskild behandling av Q10 för att få en god absorption vid kroppstemperatur.