Är ubikinol nödvändigt för äldre?

Det är ett faktum att kroppens egen produktion av Q10 börjar sjunka redan när vi är i början av 20 års åldern.

Det som emellertid inte är ett faktum är att när vi har passerat 40 års ålder kan vi ha större nytta av ett tillskott med ubikinol än det normala ubikinon. Ett argument skulle vara att äldre människor har svårt att absorbera Q10 från tarmen och även med att reducera ubikinon till ubikinol. I praktiken har det dock visat sig att detta inte är fallet. Även gamla människor har möjlighet att absorbera och reducera normalt oxiderat Q10.

Ubikinol instabilt
Vi kan inte utesluta möjligheten att ubikinol taget som tillskott i vissa fall oxideras i magen före absorption och därmed förändras till ubikinon. Vi vet att ubikinol är en ganska instabil molekyl och därför även som tillskott. Tester där kapslar med ubikinol öppnats har vid upprepade tillfällen visat att innehållet var gult och därför oxiderat. Det säger något om hur svårt det är för tillverkarna att undvika oxidation av en aktiv Q10-beredning.

A middle-aged couple

Ubikinon karaktäriseras av en gul färg.

Uniqinol har en transparent vit färg vid rumstemperatur.