Är ubiqinol nödvändigt för äldre?

Det är ett faktum att kroppens egen produktion av Q10 börjar sjunka redan när vi är i början av 20 års åldern.

Men det stämmer inte att när vi har passerat 40 års ålder kan vi ha större nytta av ett tillskott med ubiqinol än det normala ubiqinon. Ett argument skulle vara att äldre människor har svårt att absorbera Q10 från tarmen och även med att reducera ubiqinon till ubiqinol. I praktiken har det dock visat sig att så inte är fallet. Även äldre människor kan absorbera och reducera normalt oxiderat Q10.

Ubiqinol instabilt
Vi kan inte utesluta möjligheten att ubiqinol från tillskott i vissa fall oxideras i magen före absorption och därmed förändras till ubiqinon. Vi vet att ubiqinol är en ganska instabil molekyl. Tester där kapslar med ubiqinol öppnats har vid upprepade tillfällen visat att innehållet var gult och därmed oxiderat. Det säger något om hur svårt det är för tillverkarna att undvika oxidation av en aktiv Q10-beredning.

A middle-aged couple

Ubiqinon karaktäriseras av en gul färg.

Uniqinol har en transparent vit färg vid rumstemperatur.